ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏‎₩ MIHICTEPCTBo охорони здоров'я украйни мфи про COVID-19 мф: коронавірус передаеться через фрукти насправд: фрукти непридатне середовище для тривалого виживання Biycy ервоного центр громадського здоров'я 13 питаннями щодо корон наврусу звертайтесь на урядову гарячу л.ню: 1545 б.льше цёпро коронавир навколо украйни COVID19.com.ua‎‏'‏ДОБРОГО ДНЯ

Вже кілька тижнів поширюється інформація про небезпеку бананів. Але немає ніяких даних, котрі пов’язували б новий коронавірус та фрукти.
Фрукти - непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом більше 2 діб, зводиться майже до нуля.
Нагадуємо, що фрукти необхідно ретельно мити. Тому заразитися через банани неможливо.
لا يتوفر وصف للصورة.УВАГА!!!!
Нажаль Коронавірус продовжує поширюватись територією нашої області.
ПАМЯТАЙ: ПРОСТІ ПРАВИЛА МОЖУТЬ ВРЯТУВАТИ ТЕБЕ ТА ТВОЮ РОДИНУ

Цього тижня ЮНІСЕФ з партнерами роздали гігієнічні набори у ромських громадах на Закарпатті у відповідь на пандемію #COVID19. Також наша команда розповіла про поширення

لا يتوفر وصف للصورة.Kérdés:El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?

Válasz: A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget,